לחץ כאן
כיתבו על כל משפט האם הוא נכון או לא נכון לגבי המחנה.
שימו לב! המחשב בודק את התשובות, לכן כיתבו בתשובה רק נכון או לא נכון.

מספר שאלות עד כה: 0
מספר שגיאות עד כה: 0סיום ושליחת פרטים
כל הכבוד
פרטיך נרשמו בהצלחה
יש לך יותר מידי טעויות, נסה להתחיל מההתחלה. לחץ כאן
שגיאה